Avd. 1, Förvandlingen av mervärdet till profit och mervärdeskvoten till profitkvot