Kap 23. Den kapitalistiska ackumulationens allmänna lag