Kap. 34 ”Currency-principle” och den engelska banklagstiftningen av år 1844