Avd. 4. Förvandling av varu- och penningkapital till varu- och penninghandelskapital (köpmannakapital)