Avd. 2. Förvandling av profit till genomsnittsprofit