Kap. 3. Förhållandet mellan profitkvot och mervärdeskvot