Kap 15. Förändringar av arbetskraftens pris och mervärdets storlek