Kap 5. Arbetsprocessen och den process som skapar mervärde