Kap. 51. Fördelnings- och produktionsförhållandena