Kap. 10. Utjämning av den allmänna profitkvoten genom konkurrensen. Marknadspriser och marknadsvärden Extraprofit