Kap. 11. Teorier om fast och cirkulerande kapital, Ricardo