Kap. 5. Ekonomisering i användandet av det konstanta kapitalet