Avd. 5, del 1, Profitens klyvning i ränta och företagarvinst. Det räntebärande kapitalet