Kap 17. Omvandlingen av arbetskraftens värde (eller pris) till lön