Kap. 24.Kapitalförhållandet uttryckt i form av räntebärande kapital