Kap. 28. Cirkulationsmedel och kapital, Tookes och Fullartons uppfattningar