Kap. 8. Kapitalets olika sammansättning inom de olika produktionsgrenarna och de därav följande skillnaderna i profitkvot