Kap. 11. Allmänna effekter av lönens påverkan på produktionspriserna