Kap. 15. Omslagstidens påverkan på kapitalinsatsens storlek