Kap. 49. Beträffande analysen av produktionsprocessen