Kap 24. Den så kallade ursprungliga ackumulationen