Kap. 20, Nationella skillnader mellan arbetarnas löner