Kap. 31.Penningkapital och verkligt kapital. II (Fortsättning)