Kap. 26. Ackumulation av penningkapital och hur det påverkar räntefoten