Kap. 9. Bildandet av en allmän profitkvot (genomsnittsprofitkvot) och varuvärdenas förvandling till produktionspriser