Kap. 32. Penningkapital och verkligt kapital. III (Slut)