Kap. 30. Penningkapital och verkligt kapital, I (början)