Avd. 5, del 2. Profitens klyvning i ränta och företagarvinst. Det räntebärande kapitalet (fortsättning)