Kap. 9. Det förskotterade kapitalets totalomslag, omslagsperioder